Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u graag bij uw ongeval, ziekte of kosten bij de geboorte van uw kind

Een aanvraag indienen

Wat is gedekt bij een ongeval?

Wij betalen u als u gewond raakt, wij vergoeden het slachtoffer als u iemand verwondt of als u schade toebrengt aan andermans eigendom.

Deze dekkingen zijn alleen van toepassing tijdens het rijden met Deliveroo. Aansprakelijkheid voor de motor is altijd uitgesloten.

Medische kosten

Tandartskosten

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Verblijf in het ziekenhuis

Herstel

Littekens in het gezicht

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Overlijden

Lichamelijk letsel of schade aan andermans eigendom

Begeleidingsdienst

Alle riders hebben toegang tot een telefonische hulplijn (0 806 806 801) voor persoonlijke ondersteuning, waaronder adviesdiensten.

Emotionele, psychologische en stressbeheersingssteun na overlijden of handicap

Crisis raadgeving

Schuld emotionele steun

Verslavingshulp

Algemeen medisch voorlichtingsadvies

Informatie over gespecialiseerde voorzieningen in verband met handicaps

Rouwadvies en praktische begrafenisgegevens

Wat is niet gedekt?

Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

Uw mobiele telefoon

Uw kledij

Uw fiets

Wanneer u niet werkt

Wat is gedekt in geval van ziekte?

Wij betalen u uit als u ziek bent en u gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen niet meer kunt werken.

Tot 15 dagen uitkering

€35 per dag vaste uitkering

Met terugwerkende kracht betaald vanaf dag 1

Inclusief spier- en skeletaandoeningen en psychische aandoeningen

Regels om in aanmerking te komen

Er zijn enkele regels die u moet naleven om een uitkering te krijgen in geval van ziekte.

U moet een doktersattest hebben

U moet minstens 30 bestellingen geleverd hebben in de laatste 8 weken

Niet meer dan 2 schadegevallen hebben in een periode van 12 maanden

Wat is niet gedekt

Ziekte ten gevolge van covid/pandemie

Ziekte met reeds bestaande aandoeningen

Substituut rider

Rugklachten

Wat als u een ouder wordt?

U krijgt een financiële uitkering als u moeder/vader wordt.

Een uitkering van maximaal 1.000 euro voor dringende uitgaven na een bevalling, adoptie of doodgeboorte.

Regels om in aanmerking te komen

U moet ten minste 6 maanden voor de datum van de gebeurtenis een deelnemer van Deliveroo zijn geweest

U moet ten minste 30 bestellingen hebben uitgevoerd in de 8 weken voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis

Als u de moeder bent, moet u ten minste 60 bestellingen hebben uitgevoerd in de 6 maanden voorafgaand aan de datum van de gebeurtenis

Als twee Deliveroo-rijders een kind krijgen, wordt de totale uitkering één keer uitbetaald

Niet meer dan 1 claim in een periode van 12 maanden

Mijn verzekering in detail

Kapitaalsuitkeringen ten gevolge van een ongeval in België

Uitkeringen
Schadevergoeding
Overlijden door ongeval
€ 50.000
Uitkering begrafenis
€ 3.000
Verlies van het gezichtsvermogen in één oog
€ 15.000
Verlies van gezichtsvermogen aan beide ogen
€ 30.000
Verlies van een ledemaat
€ 30.000
Blijvende totale arbeidsongeschiktheid
€ 50.000
Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval
Meer dan 60 dagen gewerkt?
75% van het gemiddelde bruto daginkomen van de verzekerde gedurende maximaal 30 dagen vanaf de datum van het Letsel.
Minder dan 60 dagen gewerkt?
€ 25 per dag tot een maximum van € 150
Vervangen?
€ 25 per dag tot maximaal 6 dagen
Wachttijd
7 dagen
Quadriplegie
€ 50.000
Paraplegie
€ 50.000
Verlies van gehoor in beide oren
€ 30.000
Gehoorverlies aan één oor
€ 7.500
Volledig en blijvend verlies van spraak
€ 30.000
Verlies van het gebruik van schouder of elleboog
€ 15.000
Verlies van het gebruik van heup, pols, knie of enkel
€ 9.000
Verlies van het gebruik van de gehele onderkaak
€ 13.500
Verlies van het gebruik van de nier
€ 7.500

Vermogensvoordelen die voortvloeien uit een aansprakelijkheid ten op zichte van derden

Uitkeringen
Wij vergoeden tot
Eigen risico (wat u moet betalen)
Aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en/of schade door ongeval
€ 5.000.000
€ 150 voor materiële en immateriële schade
Geen eigen risico voor lichamelijk letsel door ongeval
Aansprakelijkheid voor schade aan goederen
€ 5.000
10%, min € 100
Zuivere vermogensschade
€ 250.000
Geen Eigen Risico
Juridische verdediging
€ 7.500
Geen Eigen Risico

Kapitaalvoordelen als gevolg van de ziekte van een nieuwe moedermaatschappij in België

Uitkeringen
Bedrag van de vergoeding
Ziekte
Tot € 525
Kosten nieuwe ouder
Tot € 1.000

What if you've had an accident?

Don’t worry, in the event of an accident we will be there by your side!

To report an accident and make a claim, fill in the form
Report a claim

You’ll need to provide some evidence to support your claim and help validate it.

This ensures a smooth and stressfree experience.
When did the accident take place?
Where did it happen?
Can you explain what happened?
Describe the circumstances and the damages.
Who is involved?
Collect the identity and contact of all persons involved / third parties.
Are there any witnesses who could testify?
Get their identity and contact details.
If a motorised vehicle is involved, fill in and get a copy of the European Claim Statement.
Take pictures (scene, license plate, IDs, etc).
Call the police if you have a statement from the police please share it.

Wettelijke documenten

Lees de Algemene Voorwaarden van uw polis in geval van:

Over Qover

Wij zijn er altijd voor u, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!

Per mail
Qover - Klantendienst
Handelsstraat, 31 
1000 Brussel - België
arranged in partnership with Tribe Advisory
Gedekt tijdens het werken en tot 1u na het uitloggen