Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u graag in geval van een ongeval

Een aanvraag indienen

Wat is gedekt bij een ongeval?

Wij betalen u als u gewond raakt, wij vergoeden het slachtoffer als u iemand verwondt of als u schade toebrengt aan andermans eigendom.

Deze dekkingen zijn alleen van toepassing tijdens het rijden met Deliveroo. Aansprakelijkheid voor de motor is altijd uitgesloten.

Medische kosten

Tandartskosten

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Verblijf in het ziekenhuis

Herstel

Littekens in het gezicht

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Overlijden

Lichamelijk letsel of schade aan andermans eigendom

Begeleidingsdienst

Alle riders hebben toegang tot een telefonische hulplijn (0 806 806 801) voor persoonlijke ondersteuning, waaronder adviesdiensten.

Emotionele, psychologische en stressbeheersingssteun na overlijden of handicap

Crisis raadgeving

Schuld emotionele steun

Verslavingshulp

Algemeen medisch voorlichtingsadvies

Informatie over gespecialiseerde voorzieningen in verband met handicaps

Rouwadvies en praktische begrafenisgegevens

Wat is niet gedekt?

Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

Uw mobiele telefoon

Uw kledij

Uw fiets

Wanneer u niet werkt

Mijn verzekering in detail

Kapitaalsuitkeringen ten gevolge van een ongeval in Nederland.

Uitkeringen
Schadevergoeding
Overlijden door ongeval
€ 50.000
Uitkering begrafenis
€ 3.000
Verlies van het gezichtsvermogen in één oog
€ 15.000
Verlies van gezichtsvermogen aan beide ogen
€ 30.000
Verlies van een ledemaat
€ 30.000
Blijvende totale arbeidsongeschiktheid
€ 50.000
Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid door lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval
Meer dan 60 dagen gewerkt?
75% van het gemiddelde bruto daginkomen van de verzekerde gedurende maximaal 30 dagen vanaf de datum van het Letsel.
Minder dan 60 dagen gewerkt?
€ 25 per dag tot een maximum van € 150
Vervangen?
€ 25 per dag tot maximaal 6 dagen
Wachttijd
7 dagen
Quadriplegie
€ 50.000
Paraplegie
€ 50.000
Verlies van gehoor in beide oren
€ 30.000
Gehoorverlies aan één oor
€ 7.500
Volledig en blijvend verlies van spraak
€ 30.000
Verlies van het gebruik van schouder of elleboog
€ 15.000
Verlies van het gebruik van heup, pols, knie of enkel
€ 9.000
Verlies van het gebruik van de gehele onderkaak
€ 13.500
Verlies van het gebruik van de nier
€ 7.500

Vermogensvoordelen die voortvloeien uit een aansprakelijkheid ten op zichte van derden

Uitkeringen
Wij vergoeden tot
Eigen risico (wat u moet betalen)
Aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en/of schade door ongeval
€ 5.000.000
€ 150 voor materiële en immateriële schade
Geen eigen risico voor lichamelijk letsel door ongeval
Aansprakelijkheid voor schade aan goederen
€ 5.000
10%, min € 100
Zuivere vermogensschade
€ 250.000
Geen Eigen Risico
Juridische verdediging
€ 7.500
Geen Eigen Risico

Wettelijke documenten

Lees de Algemene Voorwaarden van uw polis in geval van:

Over Qover

Wij zijn er altijd voor u, neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!

Per mail
Qover - Klantendienst
Handelsstraat, 31 
1000 Brussel - België
arranged in partnership with Tribe Advisory
Gedekt tijdens het werken en tot 1u na het uitloggen